Misja OZE Day

Kim jesteśmy? Jaki jest nasz cel?

Projekt OZE Day - Dzień Odnawialnych Źródeł Energii realizowany na Akademii Górniczo - Hutniczej ma na celu zorganizowanie festiwalu naukowego, który jest połączeniem zróżnicowanych tematycznie ekspozycji, warsztatów i konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii.

Fundamentalnymi motorami napędowymi całego wydarzenia są:

  • popularyzacja i promocja odnawialnych źródeł energii oraz zasady zrównoważonego rozwoju,
  • wzrost świadomości i wykorzystania alternatywnych źródeł energii w aspekcie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska,
  • umożliwienie studentom i absolwentom zapoznania się z rynkiem pracy w obszarze OZE,
  • zachęcenie młodych ludzi do podjęcia studiów na kierunku Ekologiczne Źródła Energii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.